Vznik skupiny Megaphone

Vznik skupiny Megaphone

Na první soustředění jela bezejmenná kapela, zpátky se vrátil Megaphone…..

-Megaphone